ബോബി ടീസർ

0

മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ മകൻ നിരഞ്ജ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ബോബി. മിയയാണ് നായിക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!