കരുത്തിന്റെ കരുത്തായി കാട്ടികുളം.

0

തുടര്‍ച്ചയായി 6-ാം തവണയാണ് ജില്ലാ കായിക മേളയില്‍ കിരീടത്തില്‍ കാട്ടികുളം ഗവ: ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂള്‍. മുത്തമിടുന്നത്. കാട്ടികുളം അത് ലറ്റിക്ക് അക്കാദമിയിലെ പി.ജി. ഗിരീഷന്റെ ശിക്ഷണമാണ് കായിക കുതിപ്പിന് കാട്ടികുളം ജി.എച്ച്.എസ്.എസിന് തുണയായത്.28 കുട്ടികളാണ് കായിക മേളയില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ എത്തിയത്.28 കുട്ടികളില്‍ 20 കുട്ടികളും ഗോത്രവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടത് എന്നതും കാട്ടികുളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.തുടര്‍ച്ചയായി ആറാം തവണയാണ് കായിക മേളയിലെ ട്രാക്കില്‍ കായിക കുതിപ്പ് തുടരുന്നത്. പി.ജി. ഗിരീഷിന്റെ സഹായത്തിനായി ഒ.ആര്‍. ആനന്ദ്,എ.സി.നിധീഷ് എന്നിവരും പരിശീലകരായി ഉണ്ട്. എന്തായാലും തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് കാട്ടികുളത്തെ ഈ ചുണ കുട്ടികള്‍

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!