പാഴ്‌സല്‍ വാങ്ങാന്‍ ഹോട്ടലുകളില്‍ പാത്രവുമായി ചെന്നാല്‍ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ട്

0

പാഴ്‌സല്‍ വാങ്ങാന്‍ ഹോട്ടലുകളില്‍ പാത്രവുമായി ചെന്നാല്‍ ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ 5 മുതല്‍ 10 ശതമാനം വരെ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കും.സംസ്ഥാനത്ത് അറുപതിനായിരം ഹോട്ടലുകളില്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വയനാട്ടില്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു. കെ.എച്ച്.ആര്‍.എ. സുരക്ഷ പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളാകുന്ന ഹോട്ടലുടമകള്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും മരണപ്പെട്ടാല്‍ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികളായ ജി.ജയപാല്‍, കെ.പി.ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാള്‍, എന്‍.അബ്ദുള്‍ റസാഖ് തുടങ്ങിയവര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!