തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തിന് പരിഹാരം

0

ആദിവാസി പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമായ പഞ്ചാരക്കൊല്ലി പ്രായദര്‍ശിനി തേയില തോട്ടത്തില്‍ ബോണസിനായി തൊഴിലാളികളുടെ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം. സമരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബോണസ് നല്‍കാന്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനം.സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികള്‍ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസിനു മുന്‍പില്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തി. നിശ്ചയിച്ച ബോണസിന്റെ പകുതി നല്‍കാനുള്ള മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് തൊഴിലാളികള്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയത്. സമരത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രിയദര്‍ശിനി എം.ഡി കൂടിയായ സബ്ബ്ക്ടര്‍ ആര്‍.ശ്രീലക്ഷമിയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ മുഴുവന്‍ ബോണസും നല്‍കുന്ന ഉറപ്പിന്‍മേല്‍ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!