ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍; മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇന്ന് ഏകദിന നിരാഹാര സമരം നടത്തും

0

മ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിലെ അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇന്ന് ഏകദിന നിരാഹാര സമരം നടത്തും.സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളിലും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഒപിക്ക് മുടക്കം വരാതെയായിരിക്കും സമരം നടക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!