സ്‌കൂളുകളില്‍ 6005 അധിക തസ്തിക കൂടി

0

ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കാത്തിരിപ്പിനും പ്രതിഷേധത്തിനും ഒടുവില്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ തസ്തികനിര്‍ണയം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഈ അധ്യയനവര്‍ഷം
സൃഷ്ടിക്കേണ്ട 6005 തസ്തികകളുടെ ശുപാര്‍ശ ധനവകുപ്പിന് കൈമാറിയതായി വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി അറിയിച്ചു.സംസ്ഥാനത്തെ 2313 സ്‌കൂളുകളിലാണ് പുതിയ തസ്തികകള്‍.

ധനവകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിയമനനടപടി ഊര്‍ജിതമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.1106 സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലായി 3080 തസ്തികയും 1207 എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലായി 2925 തസ്തികയുമാണ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. ഇതില്‍ 5906 എണ്ണമാണ് അധ്യാപകതസ്തികകള്‍…….

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!