തുടര്‍ച്ചയായി നാലാം ദിവസവും പെട്രോള്‍ ടീസല്‍ വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധന

0

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കൂട്ടി. പെട്രോളിന് 22 പൈസയും ഡീസലിന് 26 പൈസയുമാണ് വര്‍ധിച്ചത്. തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് ഡീസലിന് വില കൂടുന്നത്. കൊച്ചിയില്‍ ഡീസല്‍ വില 94 രൂപ 58 പൈസയും തിരുവനന്തപുരത്ത് 96 രൂപ 40 പൈസയും കോഴിക്കോട് 94 രൂപ 80 പൈസയുമാണ്.
പെട്രോളിന് കൊച്ചിയില്‍ 101.70 രൂപയും തിരുവനന്തപുരത്ത് 103.63 രൂപയും കോഴിക്കോട് 101.90 രൂപയുമാണ് വില. 72 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് പെട്രോളിന് വില കൂടുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!