കേരള കര്‍ഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി – വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം

0

കേരള കര്‍ഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ നല്‍കുന്നതിന് അസ്സല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഡിജി ലോക്കറില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പകര്‍പ്പോ (വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്)  സമര്‍പ്പിക്കാം. അംഗവും വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുന്നതിന്  മറ്റു രേഖകളുടെ അഭാവത്തില്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്റെ നിശ്ചിത പേജ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നും ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. ഫോണ്‍: 04936204602

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!