ഓണറേറിയം ലഭിക്കാതെ സാക്ഷരതപ്രേരക്മാര്‍

0

കൊവിഡ് കാലത്തും ഓണറേറിയം ലഭികാതെ ജില്ലയിലെ സാക്ഷരതപ്രേരക്മാര്‍.ജില്ലയിലെ അറുപത് പേരാണ് ഓണറേറിയവും അലവന്‍സും ലഭിക്കാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത്. 2021 ഏപ്രില്‍ മാസം മുതലാണ് ജില്ലയിലെ സാക്ഷരത പ്രേരക്മാര്‍ക്ക് ഓണറേറിയം ലഭിക്കാതായത്.മുന്‍പ് സാക്ഷരത മിഷന്റെ കീഴിലായിരുന്ന പ്രേരക്മാരെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലേക്ക് പുനര്‍ വിന്യസിച്ചതു മുതലാണ് ഇവരുടെ ഓണറേറിയം മുടങ്ങിയത്.ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലാണ് സാക്ഷരത പ്രേരക്മാരെ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലേക്ക് പുനര്‍വിന്യസിച്ചത്. ജില്ലയില്‍ അറുപത് പ്രേരക്മാരില്‍ 9 നോഡല്‍ പ്രേരക്മാരും 45 പ്രേരക്മാരും, 6 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രേരക്മാരുമാണുള്ളത്. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലേക്ക് പുനര്‍വിന്യസിച്ചതോടെ ഇവരുടെ ഓണറേറിയം ആര് നല്‍കുമെന്ന അവ്യക്തതയും അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങാന്‍ വൈകുന്നതുമാണ് ഓണറേറിയം മുടങ്ങാന്‍ ഇടയായത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തുല്ല്യത കോഴ്‌സിലേക്ക് പഠിതാക്കളെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക, പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികളില്‍ പങ്കാളികളാക്കുക എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രേരക്മാരുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. ഇത് കൂടാതെ നിലവിലെ കൊവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ കൊവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്കും പ്രേരക്മാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ എത്രയും പെട്ടന്ന് ഇവരുടെ ഓണറേറിയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് പ്രേരക്മാരുടെ ആവശ്യം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!