ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തണമെന്ന ശുപാര്‍ശ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തള്ളി

0

ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തണമെന്ന ശുപാര്‍ശ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തള്ളി. നിലവില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി സര്‍വീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം 56 വയസില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു. ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചില ജീവനക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു. 56 എന്ന പെന്‍ഷന്‍ പ്രായപരിധി 58 ആക്കാണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കത്തും നല്‍കിയിരുന്നു.ഹൈക്കോടതിയില്‍ തന്നെ ചില ജീവനക്കാര്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാറും സര്‍ക്കാരിനോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചത് നിലവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 56 ആയി തുടരുകയാണ്. ആ സാഹചര്യത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം മാത്രം 58 ആക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!