വയനാട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പാര്‍ക്കിംഗ്-റോഡ് സൗകര്യമൊരുക്കും

0

 

വയനാട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ 58.75 ലക്ഷം രൂപക്ക് പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയ നിര്‍മ്മാണവും ഇന്റേണല്‍ റോഡ് നിര്‍മ്മാണവും നടക്കും. മാനന്തവാടി എംഎല്‍എ ഒ.ആര്‍ കേളുവിന്റെ എംഎല്‍എ ഫണ്ടില്‍ നിന്നാണ് ഇതിനാവശ്യമായ തുക വകയിരുത്തിയത്. പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സര്‍വ്വേ വകുപ്പ് ആശുപത്രിയുടെ കൈവശമുള്ള സ്ഥലം പരിശോധന നടത്തി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തും. ആശുപത്രിക്കുള്ളിലെ തകര്‍ന്ന അനുബന്ധ റോഡുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നവീകരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിടവിഭാഗമാണ് ഇതിന്റെ നിര്‍മ്മാണം നടത്തുക. ഇതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികള്‍ നിലവില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയയും ഇന്റേണല്‍ റോഡും പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ പാര്‍ക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയില്‍ നട്ടം തിരിയുന്ന മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകും.പദ്ധതി അതിവേഗം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മാനന്തവാടി എംഎല്‍എ ഒ.ആര്‍ കേളു പറഞ്ഞു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!