ബെവ്‌കോയുടെ പ്രവര്‍ത്തന സമയത്തില്‍ മാറ്റം ഇന്ന് മുതല്‍ പുതിയ സമയക്രമം

0

മുന്‍പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കും പോലെ രാവിലെ 10 മുതല്‍ രാത്രി 9 വരെ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാം.കൂടുതല്‍ ഇളവുകള്‍ അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഇന്ന് മുതല്‍ പുതിയ സമയക്രമീകരണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാം. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ ഇളവുകള്‍ വരുത്തിയതോടെ ബെവ്‌കോ ഒട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ക്ക് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയിരുന്നു.രാവിലെ ഒന്‍പത് മണി മുതല്‍ രാത്രി ഏഴ് മണി വരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാണ് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നത്. ഈ പ്രവര്‍ത്തന സമയത്തിനാണ് നിലവില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!