കൊവിന്‍ ആപ്പില്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍; ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വിവരങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്താം

0

കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്‍ വിതരണം വേഗത്തില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ വാകിസിന്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ പേരുവിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ട കൊവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുന്നു.വാക്സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റില്‍ വിവരങ്ങള്‍ തിരുത്താനുള്ള അവസരമായിരിക്കും നിര്‍ണായക മാറ്റം.കൊവിന്‍ പോര്‍ട്ടലില്‍ വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവര്‍ക്ക് പേര്, പ്രായം എന്നിവ തിരുത്താന്‍ കഴിയുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്.പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള അപ്ഡേഷന്‍ നാളെയോടെ പൂര്‍ത്തിയായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!