പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകള്‍ക്ക് സിലബസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കില്ല; പകരം ചോദ്യത്തില്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും

0

ഇത് സംബന്ധിച്ച ശുപാര്‍ശ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി നല്‍കി.ഗ്രൂപ്പ് ചോദ്യങ്ങള്‍ പരീക്ഷയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കുട്ടികളുടെ ആയാസം കുറയ്ക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം. അതേസമയം, ജനുവരി മുതല്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കാനാണ് സര്‍ക്കാറിന്റെ ശ്രമം. രണ്ട് ബാച്ചുകളായി തിരിച്ചാവും ക്ലാസുകള്‍ നടത്തുക. പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങള്‍ റിവിഷന്‍ ചെയ്യാനാകും ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുക.

ഓരോ വിഷയത്തിലെയും പാഠഭാഗങ്ങള്‍ എസ് സിഇആര്‍ടി വിശദമാക്കും. പ്രധാന ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഓപ്ഷണലായി നല്‍കും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!