പ്ലസ് വണ്‍ അപേക്ഷ: സമയപരിധി സെപ്റ്റംബര്‍ 4

0

പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി.പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയം സെപ്റ്റംബര്‍ 4 വരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!