ജില്ലാ കല്‌ക്ടേറ്റിന് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി

0

ജില്ലാ കല്‌ക്ടേറ്റിന് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയെന്ന്‍  രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ. തുടര്‍ന്ന്‍ കളക്ട്രേറ്റ് പരിസരത്ത് സുരക്ഷ വര്‍ദ്ദിപ്പിച്ചു. പ്രത്യേക പോലീസ് സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുണ്ട്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!