സംസ്ഥാനത്ത് 5 നഴ്സിംഗ്  കോളജുകള്‍ക്ക് അനുമതി.

0

വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് നഴ്‌സിങ് കോളജ് ആരംഭിക്കുക. മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളുടെ ഭാഗമായി നഴ്‌സിങ് കോളേജ് ആരംഭിക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനം.ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി.5 നഴ്‌സിങ് കോളജുകള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ബജറ്റില്‍ 20 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്.നാഷനല്‍ മെഡിക്കല്‍ കമ്മിഷന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വയനാട്, കാസര്‍കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.കിടത്തിച്ചികിത്സ ആരംഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ മെഡിക്കല്‍ കമ്മിഷന്റെ അനുമതി ലഭിക്കൂ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!