മാര്‍ച്ച് 28ന് ആകാശത്ത് അത്ഭുതക്കാഴ്ച; അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കാണാം

0

മാര്‍ച്ച് അവസാനം ആകാശത്ത് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതക്കാഴ്ച. മാര്‍ച്ച് 28ന് മാനത്ത് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കാണാം. ചൊവ്വ, ശുക്രന്‍, ബുധന്‍, വ്യാഴം, യുറാനസ് എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളാണ് കാണാന്‍ സാധിക്കും. മെര്‍ക്കുറിയെക്കാള്‍ പ്രകാശിച്ച് ജുപീറ്റര്‍ കാണപ്പെടുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രകാശം വീനസിനായിരിക്കും. വീനസിനെ നഗ്‌ന നേത്രങ്ങള്‍ കൊണ്ട് കാണാന്‍ സാധിക്കും. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും കാണാന്‍ സാധിക്കുമെങ്കിലും വീനസിന്റെയത്ര തെളിച്ചം ഉണ്ടാകില്ല. യുറാനസിനെ കാണുക പ്രയാസമാകും.നേരത്തെ, മാര്‍ച്ച് 1ന് വീനസും ജുപീറ്ററും നേര്‍ രേഖയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ഫെബ്രുവരിയില്‍ മൊത്തം ചന്ദ്രന്റെ നേര്‍രേഖയില്‍ ജുപീറ്ററും വീനസും എത്തിയിരുന്നു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!