ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്മാര്‍ട്ട് ആശുപത്രിയായി പുല്‍പ്പള്ളി മൃഗാശുപത്രി

0

 

പുര്‍ണമായും കടലാസ് രഹിത ഓഫിസ് സംവിധാനമുള്ള സ്മാര്‍ട്ട് ആശുപത്രിയായി പുല്‍പ്പള്ളി മൃഗാശുപത്രി. ജില്ലയില്‍ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ആദ്യ ഇ-ഡിജിറ്റല്‍ സേവനം ഒരുക്കിയ മൃഗാശുപത്രിയാണിത്.ഒ.പി സംവിധാനം, വൈദ്യ പരിശോധന, മരുന്നുവിതരണം എന്നീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുര്‍ണമായും കടലാസ് രഹിത ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

പഞ്ചായത്തിലെ വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ചികിത്സയും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി നല്‍കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2021-22 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചത് .മൃഗാശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഹോസ്പിറ്റല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ്് സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ് തയാറാക്കിയത്.ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുന്നവര്‍ക്ക് മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ മാത്രം നല്‍കി ഒ പി റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്താം. ഒ പി യില്‍ എത്തുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്കും ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഒരു പോലെ സമയലാഭവും സഹായകരവുമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്.മരുന്നുകളുടെ കൃത്യമായ വിനിയോഗം രേഖപ്പെടുത്താനും കര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള സേവനങ്ങള്‍ സുതാര്യമായ രീതിയില്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്ന് ഡോ.കെ.എസ് പ്രേമന്‍ പറഞ്ഞു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!