സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഓണത്തിന് മുമ്പ് നല്‍കും

0

ഓണത്തിനു മുമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഈ മാസത്തെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യും. 24 മുതല്‍ ശമ്പള വിതരണം ആരംഭിക്കാനാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.20 ാം തീയതി മുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ വിതരണവും ആരംഭിക്കും.വിപണിയില്‍ പണമെത്തിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!