അത്തം പിറന്നു; ഓണനാളുകളിലേക്ക് മലയാളികള്‍

0

അത്തം പിറന്നു, തിരുവോണത്തിന് ഇനി പത്ത് നാള്‍ കാത്തിരിപ്പ്. പൂവിളികളോടെ മലയാളികള്‍ ഇന്നുമുതല്‍ പൂക്കളമിട്ട് ഓണനാളുകളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓണാഘോഷത്തിന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിക്കുന്ന തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തച്ചമയവും ഇന്നാണ്.ഇനി തൊടികളില്‍ പൂ പറിച്ചും പൂക്കളം തീര്‍ത്തും പുതിയ പുടവകളണിഞ്ഞും രുചിയറിഞ്ഞും മറ്റൊരു ഓണക്കാലം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!