പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരിക്കാന്‍  നടപടി അനിവാര്യം

0

നാളികേരത്തിന്റെ വിലയിടിവ് മുലം പ്രതിസന്ധിയിലായ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാന്‍ ജില്ലയില്‍ നാളികേര സംഭരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യം. മറ്റ് ജില്ലകളിലെല്ലാം സംഭരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും കേരഫെഡ് ജില്ലയില്‍ പച്ച തേങ്ങ സംഭരിക്കാന്‍ ഇതുവരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.ആഴ്ചയില്‍ ഒരുദിവസമെങ്കിലും വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കൃഷി വകുപ്പ് ഈ കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യം.

പച്ച തേങ്ങ കിലേക്ക് 32 രൂപ നിരക്കിലാണ് സംഭരണം, എന്നാല്‍ ജില്ലയില്‍ സംഭരണമില്ലാത്തത് മുലം കര്‍ഷകര്‍ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തേങ്ങ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്.കടകളില്‍ 26 രൂപ മാത്രമാണ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഇതേ സമയത്ത് 36 രൂപ വരെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.ജില്ലയില്‍ തനി വിളയായി തെങ്ങ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകരാണ് വിലയിടിവ് മുലം ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്.ആഴ്ചയില്‍ ഒരുദിവസമെങ്കിലും വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കൃഷി വകുപ്പ് ഈ കാര്യത്തില്‍ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യം.

ജില്ലയില്‍ നാളികേര കര്‍ഷകരുടെയെണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടും സംഭരണ കേന്ദ്രമാരംഭിക്കാന്‍  ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികള്‍ തയ്യാറകത്തത് കൊണ്ടാണ് ജില്ലയില്‍ സംഭരണമാരംഭിക്കാത്തതെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറയുന്നു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!