സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലം ജൂലൈ 31 നകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

0

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഈ വര്‍ഷം സിബിഎസ്ഇ പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ നടക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ കുട്ടികളുടെ മൂല്യനിര്‍ണയത്തിന് കൈക്കൊള്ളേണ്ട മാനദണ്ഡമിറങ്ങി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ 10,11,12 ക്ലാസുകളിലെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തിയാക്കും മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം നടത്തുക. 30:30:40 എന്നീ അനുപാതത്തിലാണ് 10,11,12 ക്ലാസുകളിലെ മാര്‍ക്കില്‍ വെയിറ്റേജ് കണക്കാക്കുക. 10,11 ക്ലാസുകളില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ച മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിനായി പരിഗണിക്കുക. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വെയിറ്റേജിനായി യൂണിറ്റ്, ടേം, പ്രാക്ടിക്കല്‍ എന്നീ പരീക്ഷകളുടെ മാര്‍ക്കാണ് പരിഗണിക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!