കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ കോഫി പാര്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

0

കാപ്പി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയേകി കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും 90 രൂപയ്ക്ക് കാപ്പി സംഭരിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും,കാപ്പി കര്‍ഷകരുടെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായ കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ കോഫി പാര്‍ക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നാളെ കല്‍പ്പറ്റ ചന്ദ്രഗിരി ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിക്കും.

വയനാട്ടിലെ കാപ്പി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയേകിയാണ് ജില്ലയില്‍ കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ കോഫി പാര്‍ക്ക് വരുന്നു. വാര്യാട് എസ്‌റ്റേറ്റിലെ നൂറ് ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്താണ് പാര്‍ക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ കാപ്പി കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും തറ വിലയ്ക്ക് കാപ്പി സംഭരിച്ച് മൂല്യവര്‍ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ആക്കിമാറ്റി വയനാട് കാപ്പി ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്തു വിപണിയില്‍ ഇറക്കുകയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില്‍ 90 രൂപ തറ വിലക്ക് കാപ്പി സംഭരിച്ച് വയനാടന്‍ കാപ്പി ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്ത് വിപണിയില്‍ ഇറക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.വാര്യാട് എസ്‌റ്റേറ്റിലെ കിന്‍ഫ്ര മെഗാ ഫുഡ് പാര്‍ക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് നൂറ് ഏക്കര്‍ സ്ഥലം ഇതിനായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫാക്ടറിയും പ്രത്യേകം കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ മേഖലയും ഒരുക്കും.കിന്‍ഫ്രയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ഒരുക്കുന്ന മാതൃക കാര്‍ബണ്‍ ന്യൂട്രല്‍ മേഖലയില്‍ 1.5 ലക്ഷം കാപ്പി ചെടികളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക.വിളവെടുക്കുന്നത് വരെയുളള ചെടികളുടെ പരിപാലത്തിന് പ്രത്യേകം സാമ്പത്തിക സഹായവും നല്‍കും.മൂന്ന് വര്‍ഷം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.ഇതോടൊപ്പം കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് കാപ്പിക്കുരു മാന്യമായ വില നല്‍കി കോഫീ പാര്‍ക്കില്‍ ശേഖരിക്കും.പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നുല്‍പാദിപ്പിക്കുന്ന കാപ്പി, മലബാര്‍ കാപ്പി എന്ന പേരില്‍ ബ്രാന്‍ഡ് ചെയ്ത് വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!