എന്‍- 95 മാസ്‌ക് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.

0

എന്‍-95 മാസ്‌ക് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോ?ഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. വില കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതല്‍ തവണ എന്‍ 95 മാസ്‌ക് ഉപയോ?ഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ രീതി എയിംസ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അഞ്ച് 5 എന്‍95 മാസ്‌ക് ഒന്നിച്ചു വാങ്ങിയാല്‍ നല്ലതെന്ന് എയിംസ് പഠനം പറയുന്നു. ഒരു തവണത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം മാസ്‌ക് മലിനമായില്ലെങ്കില്‍ ആ മാസ്‌ക് ഒരു പേപ്പര്‍ കവറില്‍ സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റ് നാല് മാസ്‌ക് കൂടി ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ പോലെ സൂക്ഷിച്ച ശേഷം ആറാം ദിവസം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച മാസ്‌ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വിധം പരമാവധി മൂന്ന് തവണ ഒരു മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതില്‍ കൂടുതല്‍ തവണയോ, തുടര്‍ച്ചയായോ എന്‍95 മാസ്‌കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടില്ല.

സര്‍ജിക്കല്‍ മാസ്‌ക് ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടുള്ളു. ആറ് മുതല്‍ 8 മണിക്കൂര്‍ വരെയെ സര്‍ജിക്കല്‍ മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കാവൂ. തുണി മാസ്‌കുകള്‍ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി വേണം ഉപയോഗിക്കാന്‍.

മാസ്‌ക് ഉപയോഗവും ബ്ലാക്ക് ഫഗസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അശാസ്ത്രീയ പ്രചാരണമാണെന്നും അത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!