നാളെ മുതൽ 3 ദിവസം ബാങ്ക് അവധി

0

നാളെ മുതൽ മൂന്നുദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് ബാങ്ക് അവധി അടിയന്തരമായി നടത്തേണ്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഇന്ന് നടത്തണം. നാളെ ബക്രീദ് പ്രമാണിച്ച് ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയാണ്.കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കുകൾക്ക് ശനിയാഴ്ച അവധി നേരത്തെ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. ഞായറാഴ്ച പതിവുപോലെ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല.
അതിനാൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമേ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!