കണ്ടൈയ്ന്‍മെന്റ് സോണില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

0

മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ 8,9,17വാര്‍ഡുകള്‍  തച്ചമ്പത്ത് കോളനി അമ്പലവയല്‍ മാങ്ങോട്ട് കോളനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെ കണ്ടൈയ്ന്‍മെന്റ് സോണില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!