കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ ഒഴിവാക്കി

0

പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 6, 8, 9, 10 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!