സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. 

0

പവന് 120 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു പവന് 37,360 രൂപയായി ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 4,670 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്ന ശേഷമാണ് വിലയിടിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ഏഴിന് ഗ്രാമിന് 5250 രൂപയും പവന് 42,000 രൂപയും രേഖപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോഡ് വില. ഇതിനുശേഷം ഇതുവരെ പവന് 4640 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!