പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം; ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

0

സംസ്ഥാനത്തെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2,45,944 സീറ്റുകളിലാണ് അലോട്ട്മെന്റ് വഴി പ്രവേശനം നേടാനാവുക. ഇന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെയാണ് ഒന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവേശനം നേടനവുക. ഈ അലോട്ട്മെന്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്തവർക്കായി തുടർ അലോട്ട്മെന്റുകൾ വൈകാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അലോട്ട്മെന്റ്  പരിശോധിക്കാം

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റ www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ‘Click for Higher Secondary Admission’ എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ അഡ്മിഷൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാം.

Candidate Login-SWS ലൂടെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

First Allot Results എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.

ഇതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന അലോട്ട്മെന്റ് ലെറ്ററുമായി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസൽ കോപ്പി സഹിതം രക്ഷകർത്താവിനൊപ്പം സ്‌കൂളിൽ ഹാജരായി വേണം അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പിക്കാൻ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!