കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്് സോണില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

0

നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 19,വാര്‍ഡ് 15(മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്),കോട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 13ലെ മെച്ചന പ്രദേശവും(മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്) എന്നിവ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ്് സോണില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതായി വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5,7,8,9,12 വാര്‍ഡുകളിലുള്‍പ്പെട്ട ചില പ്രദേശങ്ങള്‍ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി തുടരുന്നതാണ്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!