കുഞ്ഞബ്ദുള്ളഹാജിയാണ് ഫാദേഴ്സ് ഡേയുടെ താരം

0

21 മക്കളുടെ പിതാവായ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിക്ക് നിറഞ്ഞ സംതൃപ്തി മാത്രം..!
വെള്ളമുണ്ട: ഇരുപത്തിമൂന്ന് മക്കളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളഹാജിയാണ് ഫാദേഴ്സ് ഡേയുടെ താരം. 82 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞബ്ദുള്ളഹാജി മക്കളും പേരമക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തോടൊപ്പം പൂര്‍ണ്ണാരോഗ്യത്തില്‍ വിലസുകയാണ്. ഇരുപത്തിമൂന്ന് മക്കളാണ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് മക്കള്‍ മരണപ്പെട്ടു. വെള്ളമുണ്ട സിറ്റി എട്ടേ നാലിലെ എല്ലാവരും പ്രിയത്തോടെ വിളിക്കുന്ന തോലന്‍ കുഞ്ഞവുള്ള ഹാജി എന്ന തോലന്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യമാരിലായാണ് 21 മക്കളുള്ളത്

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!