പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഡി.വൈ.എസ്.പി ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി

0

പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്റെ അറസ്റ്റ് പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാനന്തവാടി ഡി.വൈ.എസ്.പി. ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി. മാര്‍ച്ച് ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.ഗാന്ധി പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും ആരംഭിച്ച മാര്‍ച്ച് ഡി.വൈ.എസ്.പി. ഓഫീസിന് സമീപം പോലീസ് തടഞ്ഞു. നേതാക്കന്‍മാര്‍ക്ക് പോലും പ്രസംഗിക്കാന്‍ ഇടം നല്‍ക്കാതെ പോലീസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!