ജില്ലയില്‍ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച കണ്ടൈന്‍മെന്റ്/ മൈക്രോ കണ്ടൈന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

0

. സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി നഗരസഭ – വാര്‍ഡ് 23 (ചീനപ്പുല്ല്)
. വെളളമുണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 9 (പീച്ചങ്കോട്)
. തൊണ്ടര്‍നാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 9 (വെളളിലാടി), വാര്‍ഡ് 10 (മക്കിയാട്)
. തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 11 (ചേലൂര്‍), വാര്‍ഡ് 12 (കാട്ടിക്കുളം)
. പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 5 (നീര്‍വാരം)
. പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 1 (ഇടിയംവയല്‍), വാര്‍ഡ് 12 (വലിയപാറ)
. മുട്ടില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 18 (എടപ്പെട്ടി)
. മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 15 (കുന്നമംഗലം വയല്‍), വാര്‍ഡ് 21 (ചെമ്പോത്തറ)
. പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 12 (വീട്ടിക്കാമൂല), വാര്‍ഡ് 13 (മഞ്ഞൂറ), വാര്‍ഡ് 14 (കാപ്പുണ്ടിക്കല്‍)
. കണിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 18 (ചീക്കല്ലൂര്‍)
. നൂല്‍പ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 4 (കൊട്ടനോട്)
. നെന്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 5 (പുത്തന്‍കുന്ന്), വാര്‍ഡ് 7 (ചെറുമാട്), വാര്‍ഡ് 8 (പഴൂര്), വാര്‍ഡ് 9 (മുണ്ടക്കൊല്ലി), വാര്‍ഡ് 10 (ഈസ്റ്റ് ചീരാല്‍), വാര്‍ഡ് 11 (നമ്പ്യാര്‍കുന്ന്), വാര്‍ഡ് 12 (ചീരാല്‍), വാര്‍ഡ് 13 (കല്ലിങ്കര)
. അമ്പലവയല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 7 (നീര്‍ച്ചാല്‍ – അമ്പലവയല്‍ ടൗണ്‍ ഒഴികെയുളള പ്രദേശം), വാര്‍ഡ് 8 (ആണ്ടൂര്‍)
. മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 2 (അപ്പാട്), വാര്‍ഡ് 11 (കാക്കവയല്‍), വാര്‍ഡ് 14 (പുറക്കാടി), വാര്‍ഡ് 15 (വേങ്ങൂര്‍)
. പൂതാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 1 (നടവയല്‍), വാര്‍ഡ് 11 (മൂടക്കൊല്ലി), വാര്‍ഡ് 12 (വാകേരി), വാര്‍ഡ് 13 (കല്ലൂര്‍ക്കുന്ന്), വാര്‍ഡ് 14 (കോളേരി)
. പുല്‍പ്പളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് – വാര്‍ഡ് 7 (താന്നിത്തെരുവ്)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!