സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2035 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

0

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2035 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്

കോഴിക്കോട് 255
എറണാകുളം 232
കൊല്ലം 224
കണ്ണൂര്‍ 205
മലപ്പുറം 173
കോട്ടയം 168
തിരുവനന്തപുരം 162
തൃശൂര്‍ 153
ആലപ്പുഴ 133
കാസര്‍ഗോഡ് 84
പാലക്കാട് 80
പത്തനംതിട്ട 70
വയനാട് 53
ഇടുക്കി 43

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!