ഐഎംഎ പ്രസ്താവന; ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

0

ആയുഷ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കെതിരായ ഐഎംഎ പ്രസ്താവന; ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു
കൊവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആയുഷ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കെതിരായ ഐഎംഎ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇന്ന് പ്രതിഷേധദിനം ആചരിക്കുന്നു.സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാരും ജീവനക്കാരും, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരും, പ്രതിഷേധ ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് ജോലിയ്‌ക്കെത്തുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഹോമിയോ ആശുപത്രികളിലെ ഒപികളില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ കൂടുതല്‍ ജോലി ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!