സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള പുതിയ നിരക്കുകളും മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളും പുറത്തിറക്കി

0

സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള പുതിയ നിരക്കുകളും മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ള ആള്‍ക്ക് ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവ് ആയാല്‍ പി സി ആര്‍ പരിശോധന നടത്തണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശം. അതിന് 2750 രൂപ നല്‍കണം.

സംസ്ഥാനത്ത് 234 സ്വകാര്യ ലാബുകളിലാണ് ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. 625 രൂപയാണ് ആന്റിജന്‍ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള നിരക്ക്. പി സി ആര്‍ പരിശോധനക്ക് 2750 രൂപയും സി ബി നാറ്റിന് 3000 രൂപയും ട്രൂ നാറ്റ് ആദ്യ പരിശോധനയ്ക്കും രണ്ടാം പരിശോധനയ്ക്കും 1500 രൂപ വീതവും നല്‍കണം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!