മാര്‍ച്ച് നടത്തി

0

സ്വതന്ത്ര കര്‍ഷക സംഘം മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മാനന്തവാടി കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി. കര്‍ഷകരുടെ മുഴുവന്‍ കടങ്ങളും എഴുതി തള്ളുക, സര്‍ഫാസി ആക്ട് റദ്ദു ചെയ്യുക, വന്യ മൃഗ ശല്യത്തില്‍ നിന്ന് കര്‍ഷകരെ രക്ഷിക്കുക, കര്‍ഷക പെന്‍ഷന്‍ കുടിശ്ശിക ഉടന്‍ വിതരണം ചെയ്യുക, കര്‍ഷക പെന്‍ഷന്‍ അയ്യായിരം രൂപ വിതരണം ചെയ്യുകഎന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മാര്‍ച്ച്.മാനന്തവാടി നിയോജക മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി.കെ.അസ്മത്ത്ഉല്‍ഘാടനം ചെയ്തു.സ്വതന്ത്ര കര്‍ഷക സംഘം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഹമദ് പെര്‍ലോം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!