കേരളാവിഷന്‍ ജനകീയ ബദലെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ്.

0

കേരളാവിഷന്‍ ജനകീയ ബദലെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ്. ബദല്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് കേരളാവിഷന്‍ തെളിയിച്ചെന്നും മന്ത്രി.
കേരളാവിഷന്‍ സംരംഭക കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ കൊച്ചി ഗ്രാന്റ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.കേരളാ വിഷന്റെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണക്ക് ബാങ്കുകളുടെ പിന്‍ബലമില്ല. സാധാരണക്കാരുടെ പണമാണ് കേരളാവിഷന്റെ പിന്‍ബലം. വിശ്വാസ്യത തെളിയിക്കാന്‍ കേരളാവിഷന് സാധിച്ചന്നെും മന്ത്രി പി പ്രസാദ്

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!