ബഫര്‍സോണ്‍;ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും ഭീതികളും ദൂരീകരിക്കണം:രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എം.പി

0

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെന്‍സിംഗ് ആന്‍ഡ് എന്‍വിറോണ്മെന്റ് സെന്റര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹ ഭൂപടം വയനാട്ടില്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ആശങ്കകളും ഭീതികളും അകറ്റുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എം പി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. കേരള സര്‍ക്കാര്‍ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി അതിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘KSRSEC തയ്യാറാക്കിയ ഭൂപടത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ സര്‍വേ നമ്പര്‍ അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളും അതിലെ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തികളുടെയും വിവരങ്ങളും നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഈ വിവരങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് അതില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട താമസക്കാരില്‍ നിന്ന് എനിക്ക് നിരവധി നിവേദനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന നിവാസികള്‍ അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉപജീവനമാര്‍ഗത്തിലും ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ആഘാതത്തില്‍ അഗാധമായ വിഷമത്തിലാണ്. 2022 ജൂണ്‍ 3-ലെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ വെളിച്ചത്തില്‍, വയനാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ ഉത്കണ്ഠയെക്കുറിച്ച് ഞാന്‍ മുന്‍പും കത്തെഴുതിയിരുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്’, അതിശക്തമായ പൊതു വികാരം’ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്പ്രദേശത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ ദൂര പരിധിയില്‍ ഇളവുകള്‍ നേടാനുള്ള ഉപാധികള്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധിയില്‍ ഉള്ള കാര്യവും ആ കത്തില്‍ ഞാന്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു. 2022 ജൂണ്‍ 23-ന് താങ്കള്‍ അയച്ച കത്തില്‍പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാ ആശങ്കകളും പരിഗണിക്കാനും വിധിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പൊതു വിശദീകരണം നല്‍കാനും വിദഗ്ധ സമിതിയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.’ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എം പി കത്തില്‍ പറയുന്നു.പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പൊതുജനാഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടണം എന്നും അദ്ദേഹം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!