- Advertisement -

- Advertisement -

എം.എല്‍.എ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു

0

 ഒ.ആര്‍ കേളു എം.എല്‍.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നു മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഹൈമാസ്റ്റ്, മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 99,12,372 രൂപ അനുവദിച്ചു

Leave A Reply

Your email address will not be published.

You cannot copy content of this page