വയനാട് കലോത്സവം 2018 Live Score 

ബത്തേരി 966

മാനന്തവാടി  933

വൈത്തിരി 909

Live