സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വോട്ട സംവരണ സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു 

4

ജില്ലയിലെ ഐടിഐകളില്‍ കായിക താരങ്ങള്‍ക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വോട്ട സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി ജില്ലാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 2018 ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ 2020 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ സ്‌കൂള്‍തലത്തില്‍ സബ്ജില്ലാ കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത് 3 സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനയോഗ്യത.

സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വോട്ട പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഐ ടി ഐ കോഴ്‌സ് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷയുടെയും കായിക നേട്ടം തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് ഇതോടൊപ്പം അഞ്ചുരൂപ തപാല്‍ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച സ്വന്തം മേല്‍വിലാസം എഴുതിയ കവര്‍ സഹിതം സെക്രട്ടറി, ജില്ലാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സില്‍, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍, കല്‍പ്പറ്റ നോര്‍ത്ത് എന്ന വിലാസത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കണം. ഐ ടി ഐ കോഴ്‌സ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി തന്നെയായിരിക്കും ജില്ലാ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കൗണ്‍സിലും അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി

  Share On Whats App
  Interested news  പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം കാലതാമസം ഒഴിവാക്കണം; ജില്ലാ വികസനസമിതി
  Share on facebook
  Share on google
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on whatsapp
  Share on telegram

  LEAVE A REPLY

  Please enter your name here
  Please enter your comment!

  You cannot copy content of this page