കുപ്പാടി ചെമ്പകപ്പാളിയില്‍ പൊതുകിണര്‍ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു

കനത്ത മഴയില്‍ പൊതുകിണര്‍ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. ബത്തേരി നഗരസഭയില്‍ കുപ്പാടി ചെമ്പക പാളിയിലാണ് നിരവധി കുടുബങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പെയ്ത മഴയില്‍ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നത്. കിണര്‍ താഴ്ന്നതോടെ കുടുംബങ്ങള്‍ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിലുമായിരിക്കുകയാണ്

Share On Whats App
Interested news  ഹൈപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചു പൂട്ടി
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!

You cannot copy content of this page