കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

മാനന്തവാടി നഗരസഭയിലെ ഡിവിഷന്‍ 21 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണായും മുള്ളന്‍കൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 18 ല്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പെരിക്കല്ലൂര്‍ 33 കവലയും കവലയോട് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കീലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശവും മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റായും ജില്ലാ കലക്ടര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Share On Whats App
Interested news  വൈവിധ്യങ്ങളുമായി ഈത്തപ്പഴ വിപണി
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!

You cannot copy content of this page