ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് പുരോഗമിക്കുന്നു

വെള്ളമുണ്ട പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് പുരോഗമിക്കുന്നു. വാളാട് സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയിലുള്ള ആളുകളെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. വാളാട് കല്യാണത്തിലും, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്ത വെള്ളമുണ്ട സ്വദേശികളുടെ പരിശോധനയാണ് ഇന്ന് വെള്ളമുണ്ട പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നടത്തിയത്. നിരവധി ആളുകള്‍ വാളാട്ടെ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ  നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം നിരീക്ഷണത്തില്‍ ആണ്.

Share On Whats App
Interested news  സര്‍വ്വീസിയജ്ഞം പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!

You cannot copy content of this page