ബഷീർ സ്മൃതിയിൽ മാങ്കോസ്റ്റിൻ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു

 കൽപ്പറ്റ എസ്.കെ.എം.ജെ സ്കൂളിൽ ബഷീർ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ട വൃക്ഷമായ  മാങ്കോസ്റ്റിന്റെ തൈ നട്ട്  എഴുത്തുകാരൻ ഏച്ചോം ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.എഴുത്തുകാരനായ ശിവരാമൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ സന്ദേശം നൽകി.പി.ടിഎ അംഗങ്ങളും അധ്യാപകരും പൂർവവിദ്യാർഥികളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു

Share On Whats App
Interested news  ക്വാട്ടേഴ്സിന്റെ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ന്ന് വ്യാപക നാശനഷ്ടം
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!

You cannot copy content of this page