ജില്ലാ കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി

ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ (ഡി കെടിഎഫ്) വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി.കോവിഡ് 19- ധനസഹായം 5000/- രൂപയാക്കി ഉയർത്തുക, തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ അനുവദിക്കുക, ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ധർണയിൽ ഉന്നയിച്ചു.ധർണ സമരം ഡി കെ ടി എ ഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എക്കണ്ടി മൊയ്തൂട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സുന്ദർരാജ് എടപ്പെട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷാജി ചുള്ളിയോട്, കുഞ്ഞമ്മദ് പുതുക്കണ്ടി ശശി മൂപ്പൈനാട്, ലൈജി തോമസ്, ജാൻസി ഇരുളം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Share On Whats App
Interested news  മിനി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!

You cannot copy content of this page